Relacions Ciutadanes

/Relacions Ciutadanes
Relacions Ciutadanes2017-03-02T18:14:27+00:00

Contacte i Xarxes Socials

Fer-te Soci/Sòcia

QUI SOM

El 22 de març del 2002, la nostra Assemblea General Ordinària de Socis va autoritzar la creació de la secció de Relacions Ciutadanes; aquest departament inicialment va estar concebut per participar en activitats conjuntes amb d’altres entitats del poble –Carnestoltes, Festa Major, Mostra d’entitats, etc- i mantenir relacions amb el moviment associatiu, però en aquests moments també és l’encarregat de coordinar demandes ciutadanes o socials, en les quals la Comissió és necessari que hi participi.

A diferència de les altres seccions de l’Entitat, la de Relacions Ciutadanes assumeix la responsabilitat en la gran demanda de temes socials en els quals darrerament participem i ha focalitzat el seu treball en la “Comissió de seguiment del Teatre – Auditori de Can Palots”, durant el 2005, i el “Pla de Ciutadania de Canovelles” concretament en el seu òrgan consultiu, el Consell de Ciutadania, durant el 2006.

Malgrat aquesta responsabilitat, d’un temps ençà, les necessitats de la nostra societat estan, cada vegada més, requerint més presència en temes no estrictament culturals i més de caire cívic, econòmic, de convivència i de defensa dels interessos municipals. És per això que durant el darrer exercici hem hagut de fer front a temes tant cabdals com: la participació en els pressupostos del municipi, la Taula del Mil·lenari i l’oposició a l’avantprojecte de 4t cinturó, a més dels esmentats en el paràgraf anterior i d’altres de menors.

Notícies (Twitter)